Notificare privind confidențialitatea datelor

Consideram asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al WeCanDoIT Tech S.R.L., prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”),precum și cu orice altă legislație aferentă aplicabilă. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, când interacționați cu noi prin intermediul site-ul nostru web. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic acest document, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor așa cum sunt ele specificate în lege. În cazul oricărei modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a acestui document, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei secțiuni.

Cine suntem si cum ne puteți contacta

S.C. WECANDOIT TECH S.R.L. este societatea care administrează domeniul www.wecandoit.ro (cu toate subdomeniile aferente), persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Ploiești, Str. Profesor Ion Th. Grigore, nr.9, etaj 2, Prahova, având codul de înregistrare fiscala 42044797, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/3483/2019, telefon: 0731 863 689, (numita in continuare „WeCanDoIT”). In sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal în nume și în interes propriu.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă oferim posibilitatea să contactați Responsabilul WeCanDoIT cu protecția datelor la adresa de e-mail data.protection@wecandoit.ro sau prin postă ori curier la adresa Ploiesti, Str. Prof. Ion Th Grigore Nr.9 – cu mențiunea: în atenția Responsabilului WeCanDoIT cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât dumneavoastră dețineți controlul asupra tipului de informații pe care ni le oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel:

Când ne contactați la telefon sau pe www.wecandoit.ro, ne puneți la dispoziție, de exemplu, adresa de e-mail, numele si prenumele;
Când faceți o programare sau rezervare loc pentru cursuri, ne furnizați informații precum, persoana care urmează să se înscrie la curs (copil sau adult), numele și prenumele, în cazul copiilor, vârsta, numărul de telefon și tipul de curs dorit produsul dorit, etc...

Pe site-ul nostru web putem stoca si colecta, inclusiv automat, informații in Cookies si tehnologii similare, conform secțiunii Politica Cookies.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, de natura celor incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor WeCanDoIT în beneficiul dumneavoastră.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

Înscrierea pe liste cu scopul participării la cursurile puse la dispoziție de WeCanDoIT;
Crearea si administrarea contului în cadrul site-ului www.wecandoit.ro;
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între WeCanDoIT si dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă. Prelucrarea are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a, b și/sau lit. c din Regulamentul general privind protecția datelor.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență online. Pentru aceasta, putem colecta si utiliza anumite informații în legătura cu comportamentul dumneavoastră, vă putem invita să completați chestionare sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Prelucrarea are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor.

3. Pentru marketing (promovare)

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru cursurile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite, prin canale de comunicare electronica ( e-mail ) newslettere generale și tematice, informații cu privire la cursuri și/sau produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat sau ați arătat interes. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră.
Ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil, exprimat prin bifarea căsuței „Mă abonez”. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin Contactarea WeCanDoIT folosind detaliile de contact descrise mai sus.
În situația în care timp de 12 luni nu mai interacționați cu mesajele noastre comerciale via newsletter, e posibil să nu mai primiți newsletterul.

4. Pentru protejarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

Masuri de protecție a site-ului web www.wecandoit.ro si a utilizatorilor săi fașă de atacuri cibernetice:
• Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
• Măsuri de gestionare a diverselor alte riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apară activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luam garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale. Prelucrarea are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale, cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie. Prelucrarea are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul general privind protecția datelor.

Cât timp păstram datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regula generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în site-ul www.wecandoit.ro cu toate subdomeniile aferente. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, și noi vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

În cazul procesului de înscriere la cursuri, recrutare și/sau selecție păstram datele dumneavoastră pe perioada desfășurării procesului, iar după finalizarea recrutării pe o perioada de doi ani, odată cu reactualizarea periodica a bazei de date și până la exercitarea dreptului de opoziție.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite, pune la dispoziție sau oferi acces la anumite date cu caracter personal, următoarelor categorii de destinatari:
• furnizorilor de servicii de curierat;
• furnizorilor de servicii de plata/bancare;
• furnizorilor de servicii de reparare – produse (service);
• furnizorilor de servicii IT;

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind securitatea și confidențialitatea datelor, în baza unor garanții adecvate, protocoale, înțelegeri și/sau în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferam datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejam securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Păstram datele dumneavoastră cu caracter personal pe servere securizate, folosind algoritmi de criptare de ultima generație și asigurând redundanta stocării.

Orice informații privitoare la plăti sunt criptate, folosind tehnologia SSL. Pe lângă toate măsurile luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând oricând riscul ca datele să fie interceptate, văzute și utilizate de către terțe parți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor prevede o serie de drepturi în legătura cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră , corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere competenta sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a fi uitat, sau dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră si dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugam să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului dumneavoastră din site-ul www.wecandoit.ro cu toate subdomeniile aferente. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.
Nu vom solicita o taxa pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului in care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă, excesivă sau abuzivă, caz în care vom percepe o suma rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea dacă și unde este cazul.

Durata de răspuns.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru necesită informații suplimentare sau un timp îndelungat ori dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 60 de zile. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de 30 de zile. S-ar putea să vă întrebam dacă puteți sa ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționam mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile terțelor parți.

Vom procesa exclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal fără a afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate

Ne puteți cere:

să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
• să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
• să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstram, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercam să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere sa vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
sau
• v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
sau
• dați curs unui drept legal de a vă opune;
sau
• acestea au fost prelucrate ilegal;
sau
• ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră  cu caracter personal este necesara:
• pentru respectarea unei obligații legale;
sau
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;
Exista anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Să aveți în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați din contul www.wecandoit.ro cu toate subdomeniile aferente, și să vă salvați toate documentele aferente, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dumneavoastră sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile, contractele, etc...). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde accesul la aceste documente.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
• acuratețea/exactitatea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele sa fie șterse;
sau
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apară un drept în instanța;
sau
• v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
avem consimțământul dumneavoastră ;
sau
• pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanța;
sau
• pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta sa fie „purtat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră si
• prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct (inclusiv creării de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră ;
sau
• vă afectează în alt mod similar și într-o măsura semnificativa.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

ne este necesara pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;
• este autorizata prin lege și exista garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră ;
sau
• se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o sesizare la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil în scopul soluționării oricărei situații pe cale amiabilă.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul WeCanDoIT cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități:

prin e-mail la adresa: data.protection@wecandoit.ro sau
prin poșta sau curier (cu confirmare de primire) la adresa: Ploiești, Str. Prof. Ion Th. Grigore nr. 9 – cu mențiunea în atenția Responsabilului WeCanDoIT cu protecția datelor.

Program 

Luni - Vineri ................ 09:00 - 18:00
Sâmbătă ..................... 11:30 - 17:00
Duminică ................................ Închis

Wecandoit Tech S.R.L.
CUI: 4244797
J29/3483/2019
A.N.P.C – 021 9551

Copyright © 2020 Wecandoit proudly hosted by Web32!net. Toate drepturile rezervate.

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram